Michele Chiarlo Barolo Cerequio
Michele Chiarlo Barolo Cerequio

DL27


Ý


Blend


0.75L


Giá: 2,140,000 VNĐ
Số lượng:  
Rượu Đỏ 0 đánh giá
Copyright © 2013. Ruouvangngon - All Rights Reserved Like Rượu Vang Ngon on Facebook